Semnatarii declarației subliniază că intimidarea jurnalistului pentru critică atrage după sine răspunderea penală. De asemenea, reprezentanții ONG-urilor menționează că, potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, persoanele care exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar acţiunile lor - verificării din partea mass-mediei, „în ceea ce priveşte modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura transparenţa şi exercitarea responsabilă a atribuţiilor lor.” „Totodată, legislația stipulează că jurnalistul are dreptul de a difuza informații de interes public. Nu în ultimul rând, amintim deputatului Savva că limbajul licențios este incompatibil cu statutul pe care îl are”, se mai spune în declarație. Cele opt organizații semnatare ale apelului le cer instituțiilor de urmărire penală să se autosesizeze în acest caz, iar rezultatele anchetei să fie aduse la cunoștința publicului larg. Iar în contextul apropiatelor alegeri parlamentare, persoanele antrenate în cursa electorală sunt îndemnate să manifeste un comportament decent în relațiile cu jurnaliștii, iar atunci când nu sunt de acord cu cele scrise de ei, să sesizeze Consiliul de Presă.