Acești Trei Ierarhi se spune că sunt pilonii Bisericii creştine răsăritene.

Din bătrâni se spune că este bine ca în această zi să se dea de pomană o lumânare. Se împart daruri la oamenii săraci.

Despre muncile câmpului și despre vreme se zice că în această zi încolţeşte grâul sub zăpadă, cel care a rămas neîncolțit din toamnă.

Sfinții Trei Ierarhi sunt considerați de biserică trei ferestre prin care creștinătatea a privit spre Hristos și a primit lumina de la El.

Sfântul Grigorie Teologul este simbolul științei teologice, Sfântul Vasile Cel Mare al acțiunii puse în slujba oamenilor, iar Sfântul Ioan Gură de Aur este simbolul râvnei apostolice prin cuvânt și faptă, adică dorința de a ajunge cât mai aproape de Dumnezeu.