În perioada monitorizată, au fost organizate 280 de evenimente, dintre care circa 100 (35%) pot fi calificate drept oferire de cadouri în perioada electorală. În activitățile respective au fost implicate PSRM (42 cazuri), PPȘ (41) și PD (17).

Au fost semnalate cazuri de implicare în activități cu tentă electorală a fundațiilor de caritate asociate cu anumite formațiuni politice – Fundația de binefacere ”Din Suflet” (PSRM) și Fundația de binefacere ”Miron Șor” (PPȘ).

Totodată, potrivit estimărilor Promo-LEX, cele mai mari cheltuieli neraportate ale grupurilor de inițiativă care au depus rapoarte la CEC, se referă la evenimentele publice organizate de către PPȘ, PSRM și PD, cheltuielile total estimate și neraportate ale acestora ridicându-se la cel puțin 1 584 821 de lei.

Adițional, în perioada de până la înregistrarea grupurilor de inițiativă, cel puțin tre potențiali concurenți electorali (PD, PPȘ, PSRM) au efectuat cheltuieli pentru activități cu tentă electorală și caracter prielnic colectării semnăturilor. Acestea estimate ating un cuantum de cel puțin 3 766 917 lei, mijloace financiare care au adus dividende politice și electorale, nefiind incluse în contul Fond electoral.

Totodată, Promo-LEX a documentat cel puțin zece cazuri care pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative.

În cazul a șapte din acestea este vizat PD, 2 – PPȘ și 1 – PN. De asemenea,Promo-LEX constată implicarea președintelui Igor Dodon în promovarea candidaților desemnați de către PSRM pentru alegerile parlamentare.

Potrivit experților, în cazul a două partide putem vorbi de situații ce ar putea fi calificate drept implicare a persoanelor care nu sunt cetățeni ai RM în activități cu tentă electorală: PD (3) și PPȘ – (2).