Specialiștii susțin că cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Potrivit specialiștilor, 61 la sută din apeductele legate de sursele subterane de apă şi 84 la sută din fântâni nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa are o duritate, fie joasă, fie prea înaltă, cloruri și conductivitate care depășesc concentrația maximă admisibilă. Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea ei din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult, sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gropi de gunoi, depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lipsa sistemelor de epurare.