Este vorba de următoarele obligații fiscale: impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice, contribuțiile de asigurări sociale de stat, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele rutiere, taxele pentru resursele naturale, taxele locale.

Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să solicite de la administrațiile fiscale străine informații cu caracter fiscal despre contribuabilii din Republica Moldova și din străinătate, în funcție de necesitatea stabilită în cadrul controalelor fiscale.

Schimbul de informații este reglementat de 50 de tratate bilaterale de evitare a dublei impuneri și de Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală a cărei semnatari sunt la etapa actuală 128 state.