Principalele modificări care s-au făcut la politica fiscală sunt: de scutiri personale vor beneficia doar persoanele fizice care au venituri mai mici de 360 de mii de lei pe an, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 12% pentru persoane fizice, asta fiind reținerea finală și modificarea cotei de la 10% la 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce desfășoară activitatea de întreprinzător în domeniul HORECA. De asemenea, achitarea TVA-ului și accizelor pentru mărfurile trimise prin poștă, dacă valoarea acestora va depăși 200 de euro, majorarea cu 20% a plații aplicate asupra mărfurilor ce poluează mediul înconjurător, modificarea tratamentului fiscal prin aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la tichetele de masă, menținerea în continuare a scutirii acestora de impozitul pe venit și primele de asigurări sociale. Totodată, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii se propun a fi deductibile în scopuri fiscale.