Întrebat în context despre panourile care au împânzit capitala, Dodon spune că aceastea nu conțin mesaje electorale.

„Este o campanie de promovare a instituției prezidențiale și a președintelui. Nu are nimic cu campania electorală, deoarece nu ați văzut pe aceste panouri nici un mesaj electoral”, a spus șeful statului.

Potrivit Codului Electoral, nu pot fi aleşi în funcții elective: persoanele care nu dețin cetățenia Republicii Moldova și nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani; persoanele lipsite de dreptul de vot prin hotărârea definitivă a instanței de judecată; militarii cu serviciul în termen; persoanele care sunt condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă; persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărâre judecătorească definitivă.

De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, POT CANDIDA, însă din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, aceștia îşi SUSPENDĂ activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sunt:

- viceprim-miniştrii, miniştrii şi membrii din oficiu ai Guvernului;

- conducătorii autorităţilor publice centrale;

- preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;

- primarii şi viceprimarii;

- pretorii şi vicepretorii.