Curtea consideră că implicarea Comisiei instituită de Ministerul Justiției în procesul de numire în funcție a procurorului general în modul stabilit de articolul 17 din Legea cu privire la Procuratură contravine Constituției. Articolul 125 din Legea supremă prevede explicit subiectele cu atribuții decizionale în procesul de numire a procurorului general, acestea fiind Consiliul Superior al Procurorilor și președintele Republicii Moldova.

Curtea a menționat opinia Comisiei de la Veneția, potrivit căreia cadrul constituțional național pare să impună mai curând o regulă strictă privind competențele Consiliului Superior al Procurorilor în procesul de numire a procurorului general.