Până acum, în calitate de președinte al raionului putea fi aleasă o persoană, care să nu fie ales local și care să nu fi participat în campanie electorală, adică să nu dispună de reprezentativitate acordată de colectivitatea locală. Legea mai prevede ca viceprimarii vor fi aleși și eliberați din funcție la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie va fi exclus de pe ordinea de zi la două ședințe consecutive de către consiliu sau nu întrunește numărul necesar de voturi, primarul va numi sau elibera din funcție viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului.