Cei care au un stagiu de cotizare de cel puţin zece ani se vor putea adresa la Casa Națională de Asigurări Sociale, începând cu 1 iulie. Solicitantul trebuie să depună cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale conform vizei de domiciliu, prezentând buletinul de identitate şi carnetul de muncă în original și xerocopie. Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea salariului din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale. Pe parcursul anului precedent și în prima jumătate a anului curent au fost reexaminate 6.443 de pensii.