Cele mai solicitate specialități rămân a fi dreptul, business și administrare, finanțe, design, tehnologii informaționale şi comunicaționale, medicină și stomatologie. Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase vacante sunt la științe ale educației, agricultură și inginerie. Potrivit Ministerului Educației, în sesiunea 2019 înmatricularea la ciclul I s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 4 mii 906 locuri bugetare, iar la Ciclul II - de 2 mii 876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și în 8 instituții private.