Indexul egalităţii de gen a fost calculat în baza a 31 de indicatori, pe o scară de la 0 la 100, unde 0 înseamnă o inegalitate totală între femei şi bărbaţi, iar 100 – o egalitate de gen perfectă. Potrivit studiului, indexul egalității de gen este influenţat negativ de inegalităţile tot mai pronunţate în domeniul sănătăţii. Valorile au scăzut în fiecare an, în care acestea au fost calculate: de la 73 de puncte, în 2009, la 71 - în 2015 și 69 - în 2016. Cei mai afectați la acest capitol sunt totuși bărbații.

Directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, crede că autoritățile nu trebuie să ignore această stare de lucruri.

Studiul ”Indexul egalității de gen” a fost elaborat cu sprijinul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și cu cel al Guvernului Suediei în parteneriat cu Consiliul pentru Eliminarea și Prevenirea Discriminării și Asigurării Egalității a Republicii Moldova.