REGULAMENTUL

CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 ” Tombolă. Câștigă un X2”

ORGANIZATĂ DE CĂTRE ” Maximum Electronic” SRL

 

 1. Denumirea campaniei promoționale: ”Tombolă. Câștigă un X2” (în continure denumită ”Promoție” sau „Tombolă”).
 2. Organizatorul campaniei promoționale: ”Maximum Electronic” SRL, IDNO/cod fiscal:1016600011040, cu sediul: MD-2032, str. Sarmizegetusa, 33 of. 1, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.maximum.md; tel. 022-545-545.
 3.  Perioada Promoției și data tombolei: Perioada –28.04.2018; Sfîrșitul- 21.06.2018. Tombola va avea loc pe data de 22 iunie 2018, la canalul Jurnal TV, în direct la emisiunea „Veranda”, ora 17:15.

 

 1. Spațiul desfășurării Promoției: Magazine Maximum din Republica Moldova:

-          Maximum or. Chîșinău, bd. Gagarin,16;

-          Maximum or. Chîșinău, bd. Stefan cel Mare,65;

-          Maximum or. Chîșinău, str. Creanga,49;

-          Maximum or. Chîșinău, bd. Decebal,139;

-          Maximum or. Chîșinău, str. Mircea cel Batrin,24/6;

-          Maximum or. Chîșinău, str. Kiev,2;

-          Maximum or. Bălți, bd. Stefan cel Mare,36;

-          Maximum or. Orhei, str. Vasile Lupu, 24;

-          Maximum or. Comrat, str. Tretiakov, 37A;

-          Maximum or. Taraklia, str. Lenin, 111.

 

 1. Participanții la Promoție.

v Promoția este destinată persoanelor fizice, consumatori finali, cumpărători ai oricăror produse cu un preț mai mare decât 500 lei. Pentru a fi recunoscută calitatea de Participant, persoana fizică care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.

 

 1. Mecanismul participării la Promoție și condiții de participare.

In perioada Promoției, pentru  a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică sau juridică, trebuie sa achizitioneze (cumpărătură unică)  cel puțin un produs in valoare de 500 lei (preț minim pentru o unitate).

 

v Proba achiziţionării produsului constituie bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului. Neprezentarea bonului fiscal care probează cumpărarea produsului promoţional privează cîştigătorul de dreptul de a primi premiul.

 

v La procurarea oricărui produs în valoare de 500 lei (sau mai multor produse pe un bon fiscal), unimomentan, participantul va primi bonul fiscal și un cupon de participare, pentru fiecare marfă mai mult decât 500 lei achitați. Cuponul este format din 2 părți, care au numere identice. Pe ambele părți, participantul va scrie data procurării, modelul produsului, numele, prenumele, numărul de telefon și semnează cuponul.

 

v O parte a cuponului cumpărătorul  îl aruncă în boxul pentru colectarea cupoanelor lîngă casa și o altă parte și bonul fiscal îi lasă la el pînă la Tombolă.

 

v Tombola va avea loc pe data de 22 iunie 2018, la canalul JurnalTV, în direct la emisiunea „Veranda”, ora 17:15.

 

v Premiul mare este un automobil BMW X2 în completare Basic (de bază).

 

v Participînd la tombolă, câștigâtorul își rezervă dreprul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media.

 

v Câștigătorii vor fi apelați în timpul emisiunii. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul maximum.md.

 

v Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze la adresa bd. Gagarin, 16 (magazin Maximum) până la 29.06.2018.

 

v Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate,  bonul fiscal  și partea detașabilă a  cuponului, care a rămas la el.

 

v În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat.

 

v În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.

 

v Organizatorul nu este responsabil pentru erori de imprimare ale numerilor pe cupoanele de participare și numelor premiilor .

 

7.    Produsele incluse în circuitul Promoției:

Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”Maximum” cu un preț mai mare decît 500 lei  pentru o bucată.

8.     Aderarea la Promoție.

§  Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional indicat în punctul 6 al Regulamentului.

§  Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).

§  Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.

§  Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

9.    Beneficiarii premiilor oferite în cadrul Promoției.

Premiul cîştigat în cadrul Promoţiei se acordă doar deţinătorilor de cupoane cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal), care probează achiziţia produsului promoţional. La acordarea premiului, cîştigătorul este obligat să prezinte un act de identitate şi să confirme în scris datele sale de identitate, precum şi faptul primirii premiului cîştigat.

10. Cîștigurile, premiile Promoției (Gama de premii):

 

§  1 Frigider LG GA-B389SMCZ

§  1 Mașina de spălat LG FH0B8ND4

§  2 Televizoare LED 43 " LG 43LJ510V 

§  1 Frigider Indesit  DF4180W

§   1 set Mașina de spălat Indesit IWSD61051B și aspirator     portativ Hotpoint-Ariston HS B10 BAB

§  1 Cuptor electric încorporabil Hotpoint-Ariston FT851.10(OW)

§  1 Aparat de cafea DeLonghi ECAM44.624.S Eletta Plus

§  1 Generator de aburi p/u călcat Braun IS5043WH

§  1 Procesor de bucătărie Moulinex QA217132

§  1 Grill Tefal GC7148 OptiGrill+

§  1 Cuptor de pâine Vitek VT-1999

§  1 Maşina de spalat frontala Electrolux EWS1076CI Time Manager

§  1 Maşina de spalat rufe frontala Sharp ESGFC6122W3EE

§  1 Cuptor cu microunde cu convecţie Samsung MC28H5013AK/BW

§  1 Aspirator cu sac Samsung VC21F60JUK1/EV

§  1 Frigider Samsung RB37J5220SA/UA Space Max

§  1 Frigider Samsung RB37K63401L/UA Space Max

§  1 Maşina de spălat Samsung Eco Bubble WW80K62E01WDLD

§  1 Maşina de spălat Samsung Add Wash WW70K62E09WDLD

§  1 Tabletă Samsung Tab S3

§  1 Set smartphone Samsung G960F Galaxy S9 și smartwatch Samsung Galaxy Gear Sport

§  Automobil BMW X2 (completare Basic)

 

 1. Desemnarea cîştigătorilor şi repartizarea premiilor Promoției.

§  La eliberarea premiului, cuponul se restituie obligatoriu Organizatorului. Refuzul de restituire a cuponului promoţional privează cîştigătorul de a primi premiul.

§  Termenul pentru ridicarea premiului este de 7 (șapte) zile din momentul petrecerii Tombolei și anunțarea cîștigătorilor, după care Cîştigătorul pierde dreptul de a pretinde la cîştig.

§  La eliberarea premiului, persoanele responsabile vor înscrie numărul cecului (bonului de casă) şi datele de identitate ale cîştigătorilor.

§  Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

§   În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele  referitoare la produsul câștigat.

§  În cazul in care participanţii castigătorii nu vor putea accepta premiul din diferite motive, sau se va constata că ei nu au indeplinit condițiile de participare, ori se va constata o fraudă ce afectează validarea cîştigului, ulterior, premiul nu va fi acordat, iar cel acordat poate fi urmărit de către Organizator. 

§  Decizia Organizatorului în orice privință a Promoţiei, inclusiv validarea cîştigului, acordarea premiului este finala și legala pentru toți participanții.

 1. Condiții de validare a cîștigătorilor.

§  Pentru ca un participant cîștigător să poată primi premiul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele conditii:

ü A îndeplinit în mod corespunzător conditiile de participare la Promoție;

ü Deține cuponul care are codul cîştigător.

ü Deţine bonul de casă pe produsele cîştigătoare.

ü Nu a  fost constatată careva fraudă.

ü La eliberarea premiului, cîştigătorul prezintă cec (bon fiscal), cuponul care are codul cîștigător,  acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului.

ü Achită impozitul refiritor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM

ü Semnează un act de primire a cadoului.

 1. Protecția datelor personale.

§  Tuturor participanților  la Promoție  le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind  protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie  2011.

§  Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții iși exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de catre Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției.

§  Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi facute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 1. Incetarea campaniei promotionale.

§  Prezenta Promoție poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție.

 1. Fraude și consecințele acestora.

§  Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției.

§  Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa.

§  Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate.

§  Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

 1. Litigii.

§  Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

§  Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiilor pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului cîştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamație.

§  Orice alte reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

 1. Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.
 2. Premiile neacordate, inclusiv cele necîştigate în Promoţie, vor rămîne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.
 3. Organizatorul este indreptațit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției.
 4. Temeiul legal. Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmita și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.
 5. Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promotiei. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigator nu a indeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin cîștigatorului, fără alte despagubiri sau plăți.
 6. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.
 7. Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promoţional.

 

 1. Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.maximum.md, fără a fi necesar o publicare în sursele massmedia, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.