Cei nemulțumiți de notele obținute, vor depune contestații.

Unii nu și-au dat osteneala să vină să-și vadă notele. În locul lor au venit rudele sau profesorii.

Numărul candidaților cu nota medie mai mare sau egală cu 8 este de 2 mii 371, față de o mie 843, în 2018, iar 535 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9, în comparație cu 359, în 2018. Media 10 la examenul de bacalaureat a fost obținută, până în acest moment, de către 11 candidați. Cei care nu au trecut de prima probă, pot participa la sesiunea suplimentară, în zilele de 4 și 5 iulie, dacă depun o cerere la Centrul de Bacalaureat, unde au susținut sesiunea de bază. Conform rezultatelor preliminare, 11 mii 658 de candidați au promovat sesiunea de bază a examenului de Bacalaureat 2019, ceea ce constituie aproximativ 68 la sută din numărul total admiși în sesiune, cu cinci procente mai mult decât anul trecut.