Totodată, verificările prealabile i-au determinat pe inspectori să se autosesizeze în 24 de situații, iar în prezent s-au inițiat șase controale aprofundate ale averilor și intereselor personale. Analiza celor aproximativ 400 de declarații ale judecătorilor pentru anul precedent a mai arătat că deși la capitolul formă și conținut acestea în mare parte corespund cerințelor, o carență ar fi legislația permisivă. Conform prevederilor legale, în declarație se indică valoarea contractuală a bunului, care adesea este diminuată semnificativ în raport cu valoarea reală sau de piață. Aceste observații ale inspectorilor de integritate vor sta la baza propunerilor de modificare a legislației în ceea ce privește modul de declarare a valorii bunurilor, așa încât să fie declarate cifre care corespund realității. În prezent, prin sistemul aleatoriu, inspectorilor le-au fost repartizate spre verificare peste 700 de declarații anuale de avere și interese ale procurorilor.