DUMITRU PAVEL, juristul Jurnal TV: Ea rezidă dintr-o altă decizie a Consiliului Audiovizualului de a aplicare a sancțiunii postului Jurnal TV, adoptată la 29 mai 2020. În acea zi Consiliul ne-a înaintat spre executare sancțiunea ce ne-a fost aplicată, chiar dacă actul administrativ nu intrase în vigoare și nu era publicat. Consiliul Audiovizualului face confuzie între prevederile existente și refuză să aplice prevederile în modul corect, deoarece la moment legislația Republicii Moldova, după cum ea a fost interpretată și de Curtea Constituțională stabilește clar că actul administrativ normativ intră în vigoare la momentul publicării lui sau la o dată ulterioară publicării.

Consiliul Audiovizualului a publicat actul său de aplicare a sancțiunii după data de 16 iunie.

DUMITRU PAVEL, juristul Jurnal TV: Deci, până la acea zi, el nu a avut nici un temei juridic de a cere executarea actului de aplicare a sancțiunii. În același timp, în ziua în care a fost publicat actul, noi l-am contestat instanței de judecată și am solicitat suspendarea executării sancțiunii până la pronunțarea cauzei în fond, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Există încă un pretext care nu permitea Consiliului să sancționeze postul pentru o pretinsă neexecutare a sancțiunii precedente.

În aceste condiții, postul Jurnal TV va reacționa prin contestarea în instanță a acestei noi sancțiuni, inclusiv prin sesizarea Curții Constituționale privind recunoașterea neconstituționalității prevederii din codul serviciului media audiovizuale, care permite Consiliului Audiovizualului să comită astfel de abuzuri.

ADRIAN BURAGA, director Jurnal TV: Cu părere de rău, asistăm în continuare la răfuiala CA-ului cu televiziunile independente. Urmează să contestăm decizia și cu siguranță să obținem câștig de cauză. Este absurdă decizia Consiliului Audiovizualului o amendă la o altă amendă. Imediat ce am primit prima amendă, noi ne-am expus că nu suntem de acord, am contestat în judecată, iar ei nu au ținut cont de asta și ne-au aplicat imediat o altă amendă.

Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, nu ne-a răspuns la telefon pentru a explica sancționarea repetată a Jurnal TV. Cert este că nu există finalitate în instanța de judecată asupra contestației depuse de postul de televiziune în privința amenzii din luna mai.