Serghei Sârbu a contestat prevederile unui articol din Legea securității statului care, potrivit lui, încalcă principiul separării puterilor în stat. Aceste prevederi obligau autoritățile publice și persoanele juridice publice autonome să furnizeze orice date și informații solicitate de Consiliul Suprem de Securitate. Refuzul prezentării acestor informații atrăgea răspunderea în condițiile legii. Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea lui Sârbu și a declarat neconstituțional textul - ”precum și alte informații” din articolul 12, alineatul (7) din Legea securității statului.

DOMNICA MANOLE, președintele Curții Constituționale: "Pentru a respecta principiile constituționale, autoritățile publice și persoanele juridice publice autonome trebuie să evalueze, în funcție de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz, atunci când primesc solicitări de la Consiliul Suprem de Securitate privind furnizarea unor informații, dacă informațiile solicitate sunt destinate pentru realizarea scopurilor legitime ale legii și dacă nu există o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea vieții private a persoanei."