Doar că atunci când să se treacă la întrebări, jurnaliștilor li s-a sugerat să expedieze scrisori oficiale dacă au alte întrebări în afară de cele legate strict de partea de strategie.