Potrivit Agenției Servicii Publice, în perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2019, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani, înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară se va efectua conform principiului teritorial de deservire a populaţiei, și anume la centrele multifuncționale și la serviciile eliberare a actelor de identitate în a căror rază de competenţă teritorială se află locuința asupra căreia solicitantul dispune de dreptul de proprietate sau de folosință în condițiile prevederilor legale.

În ziua de duminică 3 noiembrie 2019 centrele multifuncționale și serviciile eliberare a actelor de identitate vor activa conform unui program special de muncă. Prin urmare, acestea vor fi deschise în intervalul orar 7.00-21.00 și angajații vor elibera buletine de identitate provizorii și vor înmâna actele de identitate confecționate.

Cetățenii vor fi deserviți conform principiului teritorial, la centrul multifuncțional și serviciul eliberare a actelor de identitate în a cărei rază de competență teritorială solicitantul are înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară, care este valabilă.

Solicitanții nu vor prezenta documente de stare civilă dacă nu au intervenit schimbări în datele personale de la eliberarea ultimului act de identitate sau în cazul în care informația cu privire la datele personale și modificarea lor se atestă în Registrul de stat al populației.

Cetățenii Republicii Moldova care au depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate în perioada 22 octombrie – 31 octombrie 2019, pot ridica actul de identitate până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefoanele de contact ale Call-centrului 14-909, (+373) 022-25-70-70 sau vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md.