Am luat act de intervenţia recentă în mass-media a companiei ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, pe care o calificăm ca încercare de manipulare a opiniei publice şi tentativă de a conferi acţiunilor iniţiate contra ÎCS "Moldova Zahăr" SRL o minimă aparenţă legală.

Confirmăm faptul recepţionării a unei cereri prealabile din partea ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, parvenite cu solicitări de ”dezminţiri”, şi apreciem reacţia din presă a companiei concurente ca o ameninţare voalată la adresa companiei ÎCS "Moldova Zahăr" SRL. Pe lângă faptul că, conform cadrului normativ, termenul limită a unei reacţii scrise din partea noastră expira doar la data de 22.01.2018, adică ulterior publicării la 18.01.2018 a poziţiei ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, respectiva companie a primit în formă scrisă răspunsul nostru oficial. Dar chiar şi în asemenea circumstanţe uşor verificabile ÎM ”Sudzucker Moldova” SA alege arma dezinformării.

Reieşind din mesajul emis de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, urmărind scopurile informării veridice a publicului şi minimizării spaţiului de manevră pentru ulterioare eventuale manipulări ale opiniei publice, declarăm următoarele:

Nu am organizat campanii de ”denigrare”, cum pretinde compania ÎM ”Sudzucker Moldova” SA. Informaţia publicată în mass-media este rezultatul unor investigaţii ziaristice, care au inclus opinia noastră.

Ambilor actori de pe piaţa zahărului, precum şi tuturor celor initiaţi în dedesubturile confruntării declanşate de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, inclusiv Consiliului Concurenţei, le este cert un fapt: se urmăreşte impunerea, prin intermediul Consiliului Concurenţei, a ÎCS "Moldova Zahăr" SRL de a-şi schimba denumirea pe placul nu se ştie a cui.

Intervenţia în mass-media a ÎM ”Sudzucker Moldova” SA surprinde prin două aspecte.

În mod deschis compania, a cărei hegemonie pe piaţa internă este încălcată de ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, şi-a reiterat scopul de a înlătura sau bloca prin orice mijloace concurentul ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, prezenţa căreia în Moldova este deranjantă. Se doreşte ca prin intermediul aliatului strategic al ÎM ”Sudzucker Moldova” SA – Consiliul Concurenţei, de a schimba, prin orice modalitate şi procedee, inclusiv şi dubitabile, denumirea companiei. Invalidarea acelei înregistrări primare va avea efecte absolut imprevizibile asupra ÎCS "Moldova Zahăr" SRL.

Intervenţia publică a companiei dominante pe piaţa zahărului confirmă rezultatele recentelor investigaţii ziaristice şi certitudinea noastră că ÎM ”Sudzucker Moldova” SA urmăreşte înlăturarea de pe piaţă a unicului său concurent, cu preluarea ulterioară, dacă nu chiar imediată, a cotei noastre de piaţă. Şi în acest scop sunt întreprinse acţiuni pseudo-legale, cu susţinerea tacită şi directă a unor structuri ale statului.

ÎM ”Sudzucker Moldova” SA a omis să analizeze prevederile legale. Or, Decizia Nr. 35 din 14.07.2017 a Consiliului Concurenţei, emisă la insistenţa ÎM ”Sudzucker Moldova” SA nu ne obligă sub nici o formă să modificăm denumirea, chiar dacă acest lucru este dorit şi urmărit cu perseverenţă de către concurentul nostru. Înţelegând că schimbarea denumirii nu va avea loc, ÎM ”Sudzucker Moldova” SA pregăteşte la moment un alt ”exerciţiu”, propunându-şi să oblige o altă entitate a Statului de a efectua doritele „modificări” în denumirea ÎCS "Moldova Zahăr" SRL.

Atenţionăm compania concurentă că cunoaştem acest lucru şi suntem pregătiţi pentru evoluţiile ulterioare.

Informăm opinia publică şi conducerea ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, că ÎCS "Moldova Zahăr" SRL nici nu este în drept să dispună schimbarea denumirii utilizate legal, deoarece schimbarea acesteea este dreptul exclusiv al fondatorului/asociatului unic al acestei entităţi, care este dincolo de jurisdicţia autorităţilor Statului nostru. Acest drept este deţinut în exclusivitate de către Guvernul Republicii Polonia prin intermediul „Krajowa Spółka Cukrowa S.A., care este dincolo de ambiţiile excesive ale ÎM ”Sudzucker Moldova” SA şi nu va da curs unor decizii ilegale, ce periclitează interesele sale investiţionale în Republica Moldova.

ÎM ”Sudzucker Moldova” SA pretinde că ÎCS "Moldova Zahăr" SRL ar practica "utilizarea ilegală a denumirii de importanţă naţională", afirmaţie lipsită de substrat factologic.

Nu vom lăsa fără apreciere nici pretinsa "discreditare a imaginii ÎM ”Sudzucker Moldova” SA”. Accentuăm că compania concurentă dominantă pe piaţă se auto-discreditează prin acţiunile de plagiere a mărcii originale pentru care avem drept de licenţă pentru Republica Moldova, şi de blocare a unei mărcii europene originale, înregistrate după entitatea fondatoare şi unic asociat al ÎCS "Moldova Zahăr" SRL.

Respectiva marcă este protejată de Convenţia de la Paris, care protejează inclusiv mărcile moldoveneşti şi germane la nivel mondial. Spre surprinderea noastră, Convenţia de la Paris nu este aplicabilă mărcii noastre pe teritoriul Republicii Moldova, unde instanţa de judecată aplică alte legi, decât cele la care a aderat statul Republica Moldova pe plan internaţional.

Pînă la ziua de astăzi AGEPI aşa şi nu a negat acuzaţiile noastre de plagiere, motivând cu jumătate de gură că în Moldova nu există organ abilitat cu expertizarea similitudinii mărcilor. În schimb, Republica Moldova o are pe judecătoarea Ana Panov, deciziile căreia au umplut golul lipsei unor experţi, şi au plasat dreptul de proprietate asupra mărcii noastre unei terţe întreprinderi, care se pretinde a fi exponentul local a unei mari case europene.

În acelaşi sens, rămânem surprinşi de tupeul cu care se utilizează sintagma "discreditarea imaginii investitorului german" în asociere cu comanditarul ÎM ”Sudzucker Moldova” SA. Or, ”Sudzucker” AG este o entitate diferită de ÎM ”Sudzucker Moldova” SA şi, spre deosebire de entitatea moldovenească, nu a plagiat mărci străine şi nu recurge la practici anticoncurenţiale dincolo de limitele legale.

În mod cert, o sa vedem în viitorul apropiat explicaţia companiei-mamă ”Sudzucker” AG, concurentul direct pe piaţa UE a asociatului unic al ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, pe marginea plagierii deliberate de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA a unei mărci europene originale, şi care ar putea fi consecinţele deciziilor luate de către domnul Alexander Koss asupra imaginii celor, care l-au angajat să le promoveze interesele legal şi conform bunelor practici europene.

Într-un final, cerem ca cele stipulate în continuare să fie acceptate de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA inclusiv în calitate de răspuns oficial al ÎCS "Moldova Zahăr" SRL la cererea parvenită în adresa noastră.

Astfel, ”Dăm curs solicitării ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, parvenite în scris la adresa noastră şi, respectând dreptul concurentului nostru la protejarea reputaţiei, solicităm specificarea expresă a circumstanţelor faptice, apărute în mass-media, şi care, în opinia ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, necesită dezminţite:

- Faptul că marca noastră comercială, respectată în toată lumea ca proprietate intelectuală poloneză, în Republica Moldova a fost plagiată şi preluată de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA?

- Faptul că marca noastră comercială a fost înregistrată în Republica Moldova ca proprietate a ÎM ”Sudzucker Moldova” SA imediat ce domnul Alexander Koss, administratorul ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, a aflat că compania poloneză planifică să intre pe piaţa din Moldova? Or, în cadrul negocierilor noastre prealabile cu Guvernul Republicii Moldova a participat şi domnul Koss, în calitate de Preşedinte al Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova.

- Faptul că în 2011 denumirea ÎCS "Moldova Zahăr" SRL a fost înregistrată în aceleaşi condiţii legale cu denumirea ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, aspect elucidat în totalitate şi în afara oricăror posibile dubii de către Camera Înregistrării de Stat şi cadrul legal?

- Faptul că legea nu are putere retroactivă şi că Consiliul Concurenţei a încălcat legea emiţând Decizia Nr. 35 din 14.07.2017, luată la insistenţa ÎM ”Sudzucker Moldova” SA? Sau faptul că Consiliul Concurenţei şi-a asumat prerogativele Parlamentului Republicii Moldova?

- Faptul că Consiliul Concurenţei a emis o hotărâre, făcând referire la un produs al ÎCS "Moldova Zahăr" SRL care nu a existat fizic niciodată, şi care ”trăieşte” virtual doar în plângerea ÎM ”Sudzucker Moldova” SA? Sau faptul că la baza Deciziei Consiliului Concurenţei stă şi un studiu al opiniei publice, achitat din sursele financiare ale ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, studiu neverificat şi nesupus unor dubii rezonabile?

- Faptul că, deşi o considerăm ilegală, Decizia Consiliului Concurenţei vizează sintagma ”Moldova” din denumirea companiei, şi nu ”zahăr moldovenesc”, cum prezintă opiniei publice situaţia ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, şi nici ”zahăr moldovenesc de la sud”?

- Faptul că ÎM ”Sudzucker Moldova” SA a comercializat zahăr de import sub marca ”Fabricat în Moldova”?

- Faptul că magistrata Ana Panov a primit decizii controversate în favoarea ÎM ”Sudzucker Moldova” SA?

- Faptul că implementarea deciziei Consiliului Concurenţei va duce la un blocaj tehnic a activităţii noastre şi va genera pierderi colosale? Sau iminenţa preluării cotei noastre de piaţă de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA?

- Sau poate faptul că la data de 28.02.2011, imediat după întegistrarea ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, ÎM ”Sudzucker Moldova” SA a încercat să înregistreze la AGEPI marca ”Zahăr Moldova”, cerere respinsă de către instituţia respectivă?

Atragem atenţia opiniei publice şi organelor abilitate ale statului că de ani de zile ÎM ”Sudzucker Moldova” SA urmăreşte cu bună ştiinţă şi în deplină înţelegere a consecinţelor propriilor acţiuni, înlăturarea de pe piaţă a concurenţei. Astfel, imediat dupa înregistrarea ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, compania dominantă pe piaţă a întreprins toate acţiunile ce pot duce ulterior la blocarea activităţii noastre.

- A încercat să înregistreze drepturi exclusive asupra sintagmei ”Zahăr Moldova”, o copie fidelă a denumirii noastre, de care în prezent încearcă să ne priveze, vociferând că este o marcă naţională şi nu ar trebui să se regăsească în denumirea concurentului.

- Ne-a preluat, inclusiv prin decizii controversate ale instantei de judecată, marca noastră comercială, pentru a ne crea maxim obstacole în activitatea noastră cotidiană.

- Ne terorizează prin acţiuni inţiate în tandem cu structura antimonopol a statului, finalul aşteptat al cărora este scoaterea de pe piaţă a ÎCS "Moldova Zahăr" SRL.

Suntem în aşteptarea precizărilor asupra aspectelor ce se vor a fi dezminţite, măcinaţi de curiozitate: cum îşi imaginează ÎM ”Sudzucker Moldova” SA dezminţirea unor circumstanţe faptice, existenţa cărora nu poate fi negată nici de către noi, nici de către compania concurentă?

Reiterăm că opinia ÎCS "Moldova Zahăr" SRL, publicată în investigaţiile ziaristice, este rezultatul analizei acestor circumstanţe faptice. Or, concluziile la care am ajuns corespund întru totul sensului acţiunilor de linşaj economic, la care suntem supuşi de ani de zile de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA, în străns tandem cu unele instituţii ale statului.

ÎM ”Sudzucker Moldova” SA se aşteaptă că ÎCS "Moldova Zahăr" SRL va urma cuminte soarta trasată de către cea dintâi din postura de concurent dominant, cu susţinera când directă, când tacită, a unor structuri ale Statului Republica Moldova, inclusiv cu susţinerea Consiliului Concurenţei. Acest lucru nu se va întâmpla sub nici o formă.

ÎM ”Sudzucker Moldova” SA solicită să dezminţim consecinţele ce ni le pregăteşte, în cazul în care scenariul lor, devenit posibil cu susţinerea Consiliului Concuerenţei, va fi implementat.

Reiterăm încă o data, că schimbarea denumirii companiei ÎCS "Moldova Zahăr" SRL va duce la un blocaj tehnic de proporţii, ce va genera pierderi economice practic irecuperabile, majore pierderi reputaţionale la nivel naţional şi internaţional şi preluarea imediată a cotei noastre de piaţă de către ÎM ”Sudzucker Moldova” SA. Va fi instituit un monopol pe piaţa zahărului din Republica Moldova, cu susţinerea structurii antimonopol a statului, iar producătorii sfeclei de zahăr vor rămâne la cheremul unui singur cumpărător.

Prin acest comunicat, informăm opinia publică şi Guvernul Republicii Moldova despre faptul că am analizat minuţios toate posibilele căi de protejare a intereselor Guvernului polonez în Republica Moldova, şi la momentul actual suntem pregătiţi să iniţiem toate procedurile legale, pe plan naţional şi internaţional, în cazul în care ÎCS "Moldova Zahăr" SRL intră în blocaj tehnic din cauza deciziilor Consiliului Concurenţei şi acţiunilor ÎM ”Sudzucker Moldova” SA.

ÎCS "Moldova Zahăr" SRL nu va mai tolera acţiunile ilegale îndreptate contra investiţiilor poloneze în Republica Moldova, şi este pregătită pentru toate scenariile ulterioare, inclusiv pentru recuperarea investiţiilor în cazul în care vom fi impuşi să ne sistăm activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

ÎCS "Moldova Zahăr" SRL