Comportamentul reclamat în plângerea „MGH Ground Handling” vizează acțiunile „Avia Invest” privind acordurile adiționale neîntemeiate de prelungire a contractelor de locațiune pe un termen nerezonabil de 30 de zile. Într-un comunicat de presă al Consiliului Concurenței se menționează că o practică abuzivă implementată de „Avia Invest” în raport cu această companie este aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune. Totodată, „Avia Invest” a aplicat și tarife inegale: „MGH Ground Handling” achitând lunar un tarif pentru un metru pătrat mai mare cu 60% decât „Aeroport Handling”. A fost stabilit că Avia Invest” și „Aeroport Handling” fac parte din același grup de întreprinderi potrivit dependenței structurale și economice. Datorită acestei legături, compania are acces de lungă durată (49 de ani) la infrastructura centralizată pentru prestarea serviciilor de handling la sol, potrivit contractului de concesiune. În aeroport activează doar două întreprinderi ce prestează servicii în acest domeniu: „MGH Ground Handling” SRL și „Aeroport Handling SRL.