În aceeași zi, votanții din patru circumscripții uninominale vor alege câte un deputat în Parlamentul R. Moldova după ce foștii parlamentari aleși în aceste circumscripții au renunțat la mandate.

Cine sunt cei aleși

Conform prevederilor legale, se alege câte un primar pentru fiecare dintre cele 898 de localități din R. Moldova, iar numărul de consilieri se determină în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile. Astfel, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit numărul de mandate ce vor fi distribuite ca urmare a alegerilor locale generale din 20 octombrie. În cazul consiliilor locale de nivelul al doilea (consilii raionale, ale municipiului Chişinău și Bălţi) în 7 vor fi atribuite câte 27 de mandate, în 21 – câte 33, în 5 – câte 35. Consiliul Municipal Chișinău va fi cel mai numeros, fiind constituit din 51 de consilieri.

Consiliile sătești/comunale și orășenești vor avea între 9 și 27 de consilieri. Astfel, 281 de localități vor avea câte 9 consilieri, 285 – câte 11 consilieri, 29 de localități – câte 23 de aleși locali, în timp ce municipiile Orhei, Soroca, Ungheni, Comrat și Cahul vor avea câte 27 de consilieri.

Cine sunt alegătorii

Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor este de 3 285 894. Din numărul total, doar 2 818 228 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, reprezentate de cele 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți și UTA Găgăuzia. Diferența de 467 666 cuprinde persoanele care au cetățenia R. Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (224 250 de persoane) și cetățenii cu drept de vot care au domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale R. Moldova (243 416 persoane).

1969 secții de votare

Pentru alegerile din 20 octombrie 2019 vor fi deschise 1969 de secții de votare. Cele mai multe se găsesc în circumscripțiile electorale: Chișinău, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei – 307 secții; Orhei – 83 secții; Ungheni – 78 secții; Soroca – 74 secții. Cele mai puține secții de votare vor fi deschise în circumscripțiile electorale Dubăsari (14 secții) și Basarabeasca – 15 secții.

Totodată, în cele 50 de secții de votare din circumscripția electorală uninominală nr. 17, Nisporeni, și în cele 27 de secții din circumscripția nr. 33, Chișinău, simultan cu alegerile locale, vor avea loc și alegeri parlamentare noi. La fel, acțiuni specifice scrutinului legislativ, vor avea loc și în alte 25 de secții de votare organizate pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, dar și în 85 de secții de votare deschise peste hotarele R. Moldova, în Europa de Vest.

Cine și unde poate vota

Conform Codul electoral, dreptul de vot la alegerile locale se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința.

La alegerile locale nu participă alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință în localitatea respectivă și militarii care își satisfac serviciul în termen, iar procedura de depunere a declarației privind locul nou de ședere nu se aplică.

Studenții și elevii vor putea vota în localitatea unde își au domiciliul sau, dacă au și reședință valabilă, atunci votează doar în localitatea unde își au reședința. Alegătorii care în ziua votării se află în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă și persoanele deținute votează doar dacă instituția este amplasată în raza secției de votare la care este arondat alegătorul conform înregistrării la domiciliu sau la reședință sau dacă instituția este amplasată în raza circumscripției electorale de nivelul al doilea unde alegătorul are înregistrare la domiciliu sau la reședință. În acest caz, el votează doar pentru alegerea consiliului local de nivelul al doilea și, după caz, pentru alegerea primarului municipiului Bălți sau pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău, fiind inclus în lista electorală suplimentară.

Persoanele aflate în arest la domiciliu pot vota prin intermediul urnei mobile cu informarea prealabilă a biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv și organelor care exercită controlul respectării măsurii preventive.

Alegătorii care dețin acte de identitate fără cod numeric personal (IDNP) vor putea vota, fiind incluși în lista electorală suplimentară, dacă în actul de identitate deținut se constată domicilierea lor în perimetrul secției de votare respective. În cazul desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin, se vor aplica aceleași reguli.

Câte buletine au fost tipărite și cât costă

Marți, 8 octombrie curent, CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Tipărirea celor 1830 de modele de buletine de vot pentru alegerile locale generale are loc la trei tipografii contractate de CEC: ÎS „Combinatul Poligrafic”, ÎS „Tipografia Centrală” și ÎS Editura „Universul”. În total, vor fi tipărite peste 7,8 milioane de buletine de vot, dintre care 6,1 milioane în limba română și peste 1,6 milioane în limba rusă.

Lungimea buletinelor de vot diferă în funcție de numărul de candidați înscriși în buletin. Cele mai scurte buletine de vot sunt pentru localitățile unde a fost înregistrat câte un candidat la funcția de primar sau de consilier local. Iar cel mai lung este buletinul de vot pentru alegerea consiliului municipal Comrat, unde au fost înregistrați 61 de concurenți electorali. Acesta va fi tipărit sub formă de broșură.

Prețul unui buletin de vot este stabilit în funcție de lungimea acestuia – de la 39 până la 69 de bani, cu excepția buletinului de vot pentru funcția de consilier în consiliul municipal Comrat, care va costa circa 3 lei.

Valoarea totală a tirajului de buletine de vot pentru alegerile locale generale este de peste 3,6 milioane de lei, notează Ziarul de Gradă.