Republica Moldova s-a angajat să reducă către anul 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 70 și, respectiv 88 la sută, în cazul în care va fi oferit suport extern.

“EU4 Climate” va dura până în 2022 și este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

Obiective programului sunt urmatoarele: a contribui la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, a sprijini statele post-sovietice să urmeze obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, să consolideze politicile în domeniul climei și să ajusteze corespunzător cadrul legislativ.

Schimbările climatice afectează, în primul rand, sistemele naturale. Prin conservarea naturii și refacerea ecosistemelor va crește gradul de rezistență al acestora. Așadar - lupta omenirii împotriva schimbărilor climatice este primordială!

În ultimii ani, Republica Moldova a aderat la mai multe tratate internaționale cu privire la schimbările climatice și eficientă energetică, inclusiv la Acordul de la Paris, semnat în 2015.

În cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile au fost organizate o serie de conferințe online. Scopul principal ramane cel de a răspândi practici si idei noi pentru dezvoltarea unui mediu... mai verde.

Combaterea schimbarilor climatice, creșterea eficienței energetice, reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră - sunt domenii de prioritate pentru UE, care finanțează inițiative de reducere a consumului de energie și de promovare a eficienței energetice în regiunea Parteneriatului Estic.