Din Comisie vor face parte deputați de la toate fracțiunile parlamentare. Aceasta va fi condusă de Inga Grigoriu și Alexandr Suhodolski. Dumitru Alaiba va fi secretarul Comisiei, iar printre membri se numără Bogdan Țârdea, Ludmila Guzun, Denis Ulanov și Vladimir Cebotari. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 120 de zile, va prezenta Parlamentului raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari, începând cu anul 2010.