Dacă va fi ales primar, Ion Ceban ar vrea să dea în folosință 20 de grădinițe noi. Un alt obiectiv este deschiderea a o sută de grupe noi în grădinițe, inclusiv grupe creșă. Pentru a realiza aceste lucruri, Ceban susține că va folosi mijloace financiare din bugetul municipalității, dar și din proiecte cu capital străin.