Studenții vor beneficia de această bursă în anul de studii 2020 – 2021, în cazul în care vor face pe parcursul acestui an un stagiu de practică de trei luni în instituțiile medico–sanitare publice, antrenate în controlul și combaterea COVID–19. Pentru elevii din anul cinci de studii din instituțiile profesional-tehnice, termenul pentru efectuarea stagiului de practică este de două luni. Pot fi încadrați, la solicitare, și elevii din anii I-IV de studii, cu acordarea burselor în condiții similare. Acestea sunt fixate o dată pe an și cei care vor beneficia de ele vor putea primi și alte burse finanţate din bugetul de stat.