IGOR MUNTEANU, preşedintele Comisiei de Control a Finanțelor Publice: "Cel mai des aceste nereguli se exprimă prin gestionarea sau ne-evaluarea și ne-înregistrarea valorică în evidența contabilă a cca 219 terenuri cu suprafața de 8.0 mii ha și cca 246 imobile și 52 construcții atestate la Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Justiției.Neînregistrate drepturilor patrimoniale la cca 165 bunuri imobile și 167 terenuri cu suprafața totală de cca 2,8 mii ha, aflate în gestiunea Ministerului Apărării, al Finanțelor, și al Agriculturii."

De asemenea, au fost constatate numeroase achiziții de bunuri și sisteme informaţionale şi de comunicaţii, care nu sunt folosite.

IGOR MUNTEANU, preşedintele Comisiei de Control a Finanțelor Publice: "La Ministerul Agriculturii Dezvoltării regionale și Mediului din 123 de sisteme informaționale achiziționate, 37 sunt total nefuncționale în valoare 4,6 milioane de lei. La ministerul sănătății un sistem de controlo epidemiologic a grupei aviare și alte maladii infecțioase a fost achiziționat la o valoare de șapte milioane de lei și până astăzi acest sistem rămâne la depozit."

Alte probleme țin de construcții înghețate și în proces de degradare sau investiții capitale nevalorificate.

IGOR MUNTEANU, preşedintele Comisiei de Control a Finanțelor Publice: "La Ministerul Justiției s-a atestat un nivel redus de executare a unor investiții capitale în valoare de 216 milioane de lei. La ministerul Afacerilor Interne de care este atașată Agenția de Rezerve Materiale constatăm nerambursarea unei datorii de 98 de milioane de lei aferentă unui împrumut oferit acum 11 ani în urmă."

Conducerea ministerelor vizate nu a reacționat la raportul prezentat de Igor Munteanu. Am încercat să obținem un comentariu de la consilierul prim-ministrului Chicu, Boris Harea, dar el nu a răspuns la apel.