prezentată de Anatol Durbală și Constantin Cheianu