Pe perioada stării de urgență, Agenția interzice titularilor să aplice penalități în cazul neachitării în termen, de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apă potabilă consumată, cu excepția situațiilor când deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit sursei, facturile lunare vor fi calculate în termen, conform calculelor estimative, luând în considerație consumul mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei similare calendaristice similare a anului precedent. La încetarea situației de urgență, furnizorii vor efectua recalculul corespunzător indicilor echipamentelor de măsurare efectiv înregistrați. ANRE recomandă consumatorilor achitarea facturilor prin mijloace electronice disponibile, întru neadmiterea acumulării datoriilor.