După prezentarea proiectului în prima lectură, deputații au înaintat 131 de amendamente, dintre care doar 63 au fost susținute.

A fost respins inclusiv amendamentul fracțiunii Platforma DA privind micșorarea cheltuielilor pentru întreținerea aparatului Președintelui cu 18 milioane de lei, bani care să fie realocați inclusiv pentru majorarea indemnizațiilor veteranilor invalizi.

Și asta în condițiile în care bugetul Președinției a crescut de la 17 de milioane de lei în 2016, de când Igor Dodon a preluat mandatul, la peste 35 de milioane de lei - sumă care este propusă în Bugetul de stat pentru 2020.

„Față de 2019, bugetul alocat Președinției crește cu doar 2,3 milioane de lei. Și asta din cauza posibilei votări în lectur a doua a legii privind sistemul de salariare. În 2018, față de 2017, bugetul Președinției a crescut cu 10 milioane de lei. Anume în acea perioadă întreținerea clădirii Președinției și a vilei de la Condrița a trecut la bilanțul Președinției. Până atunci erau finanțate de Direcția generală administrare a Guvernului”, a explicat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.

„Am facut o interpelare să vedem cât costă întreținerea și a vilei de la Condrița, și a acestul palat uriaș care trebuie să fie transformat în Muzeul Independenței. Președintele ar putea activa într-o clădire mult mai modestă care să corespundă atribuțiilor sale”, a insistat deputatul PPDA Vasile Năstase.

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2020, veniturile acestuia vor însuma 44 136,6 mil. lei, cu o majorare de 8,6% față de 2019, datorită creșterii preconizate a impozitelor și taxelor, TVA fiind în continuare cea mai importantă sursă.

Cheltuielile bugetului de stat vor constitui cca 51 551,9 mil. lei, cu 11,3% mai mult față de 2019.

Acestea sunt determinate de necesitatea asigurării financiare a priorităților ramurilor, conform documentelor de politici naționale și sectoriale; continuării reformelor în derulare din domenii: protecție socială, sistemul educațional, sănătate, ordine publică, justiție; asigurării implementării sistemului de remunerare a muncii în sectorul bugetar; precum și asigurării financiare a proiectelor și acțiunilor prevăzute în acordurile cu partenerii de dezvoltare.

Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit în sumă de cca 7 415,3 mil. lei.

Finanțarea deficitului bugetului public național în anul 2020 se va efectua din surse interne și externe, în special prin valorificarea împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor din surse externe și pentru susținerea bugetului, emisiunea valorilor mobiliare de stat, acțiuni în formă de participare în capital, alte creanțe interne ale bugetului, precum și din mijloacele bănești din solduri la conturile bugetelor componente ale bugetului public național.