„ENEMO remarcă faptul că procesul de colectare a semnăturilor de către candidații independenți a fost problematic într-o serie de cazuri. Datorită discrepanțelor în interpretarea legală a dispozițiilor legii electorale, CECE-urile au respins o serie de cereri ale candidaților, ceea ce a condus la mai multe dispute și recursuri ale deciziilor primei instanțe de judecată”, se arată în primul raport interimar (MOI) ENEMO pentru perioada 20 septembrie - 11 octombrie 2019, publicat astăzi.

ENEMO își exprimă îngrijorarea și în legătură numărul considerabil de înlocuiri a membrilor comisiei electorale, procesul de numire a noilor membri fiind încă în derulare.

De asemenea, observatorii au remarcat potențiale probleme cu privire la prezența încă pe liste a alegătorilor decedați.

„Agitația electorală a fost la un nivel redus în perioada observată, cu variații de vizibilitate în funcție de regiuni. Mediul electoral poate fi evaluat ca pașnic și calm, cu candidați capabili să facă agitație liberă în ansamblu. Cu toate acestea, unele dispoziții privind agitația în Codul Electoral sunt disproporționat de restrictive și contrare standardelor internaționale”, se mai arată în raport.

Cu privire la finanțarea campaniilor electorale, misiunea ENEMO arată că lipsesc mecanismele eficiente de supraveghere și verificare, de către Comisia Electorală Centrală, a discrepanțelor dintre sumele raportate și campaniile desfășurate de concurenții electorali. Constatările misiunii se găsesc în primul raport interimar pentru perioada 20 septembrie - 11 octombrie 2019, publicat astăzi.

Echipa de monitorizare este formată din 8 observatori pe termen lung și o echipă de bază formată din 5 membri. Reprezentanții ENEMO monitorizează doar alegerile locale, nu și pe cele parlamentare noi în 4 circumscripții uninominale.