„Primăria municipiului Chișinău informează că în anul 2018, indicatorii de performanță ai Î.M. "Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC n.r.) sunt mai buni, iar datoriile întreprinderii au scăzut faţă de anii precedenţi”, se menţiona într-un comunicat al administraţiei municipale.

La începutul lunii august, Primăria municipiului Chişinău şi unele întreprinderi municipale au raportat triumfător despre reducerea datoriilor în comparație cu anii precedenţi.

„Primăria municipiului Chișinău informează că în anul 2018, indicatorii de performanță ai Î.M. "Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC n.r.) sunt mai buni, iar datoriile întreprinderii au scăzut faţă de anii precedenţi”, se menţiona într-un comunicat al administraţiei municipale.

Cifre amăgitoare

În raportul de activitate al RTEC, prezentat de către Dorin Ciornâi, directorul Regiei se menţiona că dacă la începutul anului 2018 datoriile RTEC constituiau peste 28 milioane lei, apoi peste şapte luni, la începutul lunii august 2018, acestea au scăzut la 12 milioane de lei, adică de două ori şi ceva, transmite Mold-street.com.

„Această diminuare a datoriilor și creșterea veniturilor din încasări a fost posibilă datorită unor măsuri stringente la consolidarea disciplinei financiare și mobilizării colectivului", sublinia directorul RTEC.

La Parcul Urban de Autobuze progresul anunţat era mai nesemnificativ, datoriile diminuându-se în şapte luni ale anului 2018 doar cu aproape jumătate de milion de lei: de la 17,67 milioane la 17,23 milioane lei.

Dar cifrele anunţate sunt însă amăgitoare. Or, nu e vorba de toate datoriile acestor întreprinderi, ci de cele curente. De exemplu datoriile totale în cazul RTEC sunt de zeci de ori mai mari.

O recunosc chiar şi reprezentanţii întreprinderii care au precizat că datoriile istorice sunt mari şi în raportul prezentat de manager nu s-a vorbit şi de ele.

Marii datornici: De la Direcţia construcţii capitale la spitale municipale

Datele exacte se conţin într-un raport al Direcţiei generale finanţe din cadrul Primăriei municipiului Chişinău.

Astfel pe 31 decembrie 2017, Regia Transport Electric Chișinău avea datorii totale de circa 118 milioane lei, din care 18 milioane lei sunt datorii faţă de buget, 36 milioane – credite şi 60 milioane lei pentru troleibuze.

Reprezentanţii RTEC nu au putut spune cu exactitate, care e situaţia cu ele.

Dar situaţia de la RTEC nu este cea mai gravă. Or întreprinderea are active de circa 590 milioane lei şi o cifră anuală de afaceri de 357 milioane lei. Astfel dacă autorităţile reuşesc să ajusteze tarifele la costurile reale, apoi RTEC poate deveni profitabilă şi ieşi din datorii.

Mult mai gravă e situaţia la alte întreprinderi şi instituţii municipale. De exemplu, doar Direcţia construcţii capitale a Primăriei avea la finele anului 2017 datorii de aproape 800 milioane lei, în creştere cu circa 60 milioane lei faţă de anul 2016.

Pe locul doi se afla Spitalul clinic municipal Sfânta Treime cu o restanţă de 141 milioane lei, care în 2017 s-a majorat cu 99 milioane lei.

În total cele 17 instituţii medicale municipale aveau pe 31 decembrie 2017 datorii de 403,6 milioane lei, în creştere cu 104 milioane lei, faţă de finele anului 2016.

De ce 22 de IMGFL au ajuns în insolvenţă

Dacă în cazul instituţiilor medicale municipale deocamdată nu s-au iniţiat proceduri de insolvenţă, o altă soartă au 22 din cele 23 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ (IMGFL). Acestea au ajuns în procedură de insolvenţă, la cererea Termoelectrica, ca urmare a restanţelor uriaşe la plata energiei termice.

Datele din raportul Direcţiei generale finanţe relevă că în anul 2017 valoarea datorilor IMGFL s-a majorat de 4,9 ori: de la 168,2 milioane lei, la 820,3 milioane lei.

Creşterea nu a avut loc în 2017. În acest an s-a reuşit în cadrul procedurii de insolvenţă contabilizarea tuturor acestor datorii, ca urmare a faptului că Termoelectrica a preluat gestiunea lor şi s-a făcut o evaluarte a situaţiei reale la aceste IMGFL.

Veaceslav Eni, directorul Termoelectrica susţine însă că în urma procedurii de insolvenţă situaţia financiară a IMGFL chiar s-ar fi îmbunătăţit, fiind excluse o serie de cheltuieli nejustificate.

Pe de altă parte Ianuş Cuşnir, reprezentant al asociației „Urban Consulting” spunea că din cauza datoriilor dar şi a gestiunii actuale întreprinderile de gestionare a fondului locativ din municipiul Chișinău ar putea intra nepregătite în sezonul rece.

În acelaşi timp municipalitatea încearcă să readucă sub controlul său cele 22 de IMGFL şi în luna iulie a propus un plan de remediere a situaţiei financiare prin crearea unei mega-întreprinderi, care să preia toate activele şi pasivele IMGFL-urilor existente. Deocamdată proiectul este în discuţii, dar generat critici aspre, pentru soluţia de creare a unei întreprinderi gigantice, or administraţia locală nu a dat dovadă de eficienţă în gestiunea unor astfel de companii.

De altfel municipalitatea este nevoită să plătească în continuare pentru gestiunea dezastrioasă din trecut a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ.

Astfel primăria este obligată să returneze circa 11 milioane de lei, credite acordate în anii 2014-2015 în cadrul proiectului MoREEFF (Facilitatea de finanţare pentru eficienţă energetică în sectorul rezidenţial din Republica Moldova), finanţat de BERD, UE şi de Guvernul Suediei, pentru instalarea de geamuri şi uşi energo-eficiente în blocurile de locuinţe. Or creditele au fost acordate sub garanţia Primăriei.

Datorii totale de 2,35 miliarde lei

Raportul Direcţiei generale finanţe din cadrul Primăriei mai relevă că pe 31 decembrie 2017, datoriile totale ale întreprinderilor municipale şi ale instituţiilor medico-sanitare publice constituiau 2,35 miliarde lei, cu 793,37 milioane lei mai mult decât la fineele anului precedent.

Astfel datoriile acestor întreprinderi au ajuns la circa 65% din valoarea bugetului municipal anual. De notat că doar 1,7% din aceste datorii erau faţă de bugetul public naţional.

În acelaşi timp întreprinderile aveau active de circa 4,47 miliarde lei şi creanţe de recuperat de circa 430,6 milioane lei.

Mai adăugăm că autorităţile municipale mai sunt încă în cautarea unor soluţii de remediere a situaţiei. Or dacă se va continua aşa, în faliment poate ajunge şi municipiul Chişinău.