Pe 27 martie/9 aprilie 1918 a fost convocată ședința Sfatului Ţării din Chișinău, care a avut loc în sala mare a clădirii legislativului de atunci, actualul bloc principal al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În sală erau prezenţi preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Moldoveneşti, Daniel Ciugureanu, toţi membrii guvernului de la Chisinau si prim-ministrul de la Bucuresti Alexandru Marghiloman, trimis de către regele Ferdinand. Actul Unirii Basarabiei cu România a fost citit în faţa Sfatului Ţării de către secretarul acestuia, Ion Buzdugan. În document se consemna:

ACTUL UNIRII DIN 1918

„Republica Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi al dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa, România."

După dezbateri aprinse, s-a trecut la votare. Reprezentanţii minorităţilor naţionale au cerut ca votul să fie secret, iar apoi s-au abţinut ori au fost împotrivă. Rezultatul votului pentru unirea Basarabiei cu România a fost concludent: 86 de voturi "pentru", trei - "împotrivă", 36 de abţineri, iar 13 deputaţi au fost absenţi. Astfel, pe 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, Basarabia fiind prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România. Au urmat celelalte teritorii românești – Bucovina, Ardealul, Crișana, Banatul și Maramureșul și proclamarea Marii Uniri de pe 1 decembrie 1918. Unirea a fost recunoscută oficial de către marile puteri abia în anul 1920, prin semnarea Tratatului de Pace de la Paris. Bucuria locuitorilor României Mari a durat însă numai două decenii, pâna în 1940. Era anul în care Stalin ia decizia anexării Basarabiei si Bucovinei de Nord la Uniunea Sovietică în baza pactului secret Ribbentrop-Molotov. Iar în urma Dictatului de la Viena, din august 1940, România a pierdut o treime din teritoriu.