ION CHICU, prim-ministru

Acordarea ajutorului de șomaj în mărime de 2775 de lei persoanelor ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar nu putea beneficia până la aprobarea legii suspendate. Susținerea familiilor cu venituri mici din programul de ajutor social și anume: majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 până la 1300 de lei, ceea ce ne permite ca să calculăm indemnizații majorate, inclusiv pentru copii, de la 553 de lei până la 975 de lei.

Comisia a decis subvenționarea cheltuielilor angajatorilor legate de achitarea salariilor. Statul va subvenționa 100 procente din plățile la bugetul de stat aferente la salariu pentru sectoarele care și-au sistat activitatea în urma deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale și 60 la sută pentru alte sectoare care au înregistrat pierderi. O altă decizie a Comisiei vizează patentarii. Cei care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență nu vor achita patenta și contribuțiile sociale la stat. Este vorba despre mai mult de 8 mii de patentari. Iar termenul de achitare a taxelor locale aferent trimestrului unu pentru antreprenorii care și-au sistat activitatea a fost amânat până pe 25 iulie. Comisia a decis și alocarea pentru angajații din instituțiile statului, care sunt antrenați în combaterea epidemiei, a unui salariu de bază suplimentar.

ION CHICU, prim-ministru

Alocarea a unui salariu de bază suplimentar pentru medicii care sunt antrenați nemijlocit în tratarea pacienților și 50 de procente suplimentar pentru alte categorii de personal medical, care nu sunt direct antrenați în acest proces. Aici mă refer și al unele categorii de personal medical de la serviciul de medicină urgentă, etc.

Expertul economic Roman Chircă este de părere că decizia Comisiei era importantă pentru o anumită categorie de oameni, cu venituri foarte mici. Problema este că, după promulgarea legii, mai multe persoane au început să fie înregistrate pentru ajutorul de șomaj.

ROMAN CHIRCA, expert economic

Adoptarea prin mecanismul comisiei pentru stării excepționale, de fapt, pune în aplicare doar pe perioada existenței stării excepționale a acelor prevederi care prevăd indemnizație la șomaj, oferirea subvențiilor pentru plata contribuțiilor la fondul social și asigurarea în medicină, la fel și extinderea moratoriului pentru plățile taxelor locale pentru agenții economici. Era important pentru o anumită parte a societății cu venituri foarte mici în situații de criză să fie acoperiți cu minimul necesar și din acest punct de vedere intervenția comisiei mi se pare să rezolve acest decalaj și coliziune juridică care a apărut acum.

Expertul economic afirmă că restul aspectelor legate de majorări fiscale, pentru industria extragerii minieră, magazinele Duty Free și alte aspecte, au rămas în afară și probabil vor aștepta decizia Curții Constituționale. Prin decizia Comisiei, familiile care beneficiază de ajutor social va fi prelungit până la ridicarea stării de urgență. Iar cei care în perioada respectivă nu pot prezenta acte confirmative din cauza stopării activității unor instituții, pot depune doar o declarație pe propria răspundere că întrunesc aceste criterii și ajutorul social va fi acordat.