Cei mai mulți copii abuzați rămân în anonimat și nu beneficiază de niciun fel de asistență, spune Rodica Corețchi- Mocanu, coordonator programe asistenţă psihosocială la Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii.

Potrivit expertului, studiile sociologice arată că unul din zece copii este victima unei forme de violență sexuală.

Rolul asistenților sociali este indispensabil în identificarea, raportarea și gestionarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor, inclusiv în asistența pentru victime. De aceea, asistenții sociali sunt permanent instruiți pentru a putea identifica acești copii.

Combaterea violenței sexuale împotriva copiilor este o prioritate pentru Consiliul Europei, a declarat în cadrul dezbaterilor șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin.

Conferința pentru instruirea asistenților sociali s-a desfășurat în cadrul proiectului Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova (2018-2020) și contribuie la Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2016-2020). Convenția Lanzarote este cel mai ambițios și cuprinzător instrument juridic internațional privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale și acoperă toate tipurile posibile de infracțiuni sexuale împotriva copiilor, inclusiv abuzurile comise în casă sau familie, cu sau fără utilizarea forței, constrângerii sau amenințării. Convenția incriminează, de asemenea, folosirea copiilor în scopuri sexuale („îngrijire”) și exploatarea sexuală a copiilor în contextul călătoriilor și turismului. Documentul solicită țărilor să se asigure că statutul de limitare pentru inițierea procedurilor privind infracțiunile sexuale împotriva copiilor continuă suficient timp pentru a permite începerea eficientă a procedurii după ce victima a împlinit vârsta de majorat. Republica Moldova a ratificat Convenția Lanzarote în anul 2012.