Avocatul poporului Mihail Cotorobai a apelat la Curtea Constituțională după ce a fost sesizat de către un fost militar, care a solicitat intervenția în soluționarea problemei legate de transferul pensiei sale din Republica Moldova în România. Avocatul a cerut excluderea art. 60 din legea care restricționează dreptul la pensie pentru militarii plecați în străinătate pentru domiciliere permanentă.

COMENTARIUL LUI MIHAI COTOROBAI, avocatul poporului: "Tratamentele diferenţiate cu privire la persoanele care nu își au domiciliul în Republica Moldova și cele care locuiesc în țară sunt discriminatorii și nu urmăresc un scop legitim, iar modul în care cetăţenii își exercită dreptul de a primi pensii pe baza muncii şi a legislației determinate nu trebuie să împiedice exercitarea altor drepturi şi libertăți garantate de Constituție, în special dreptul fiecăruia de a-şi alege locul de reședință şi de a părăsi teritoriul statului."

Se arată în declarațiile avocatului poporului. Magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituțional legea respectivă și au stabilit că militarii stabiliți peste hotare trebuie să fie asigurați cu pensii de către stat.

DOMNICA MANOLE, președintele Curții Constituționale: "Curtea a stabilit că tratamentul diferențiat instituit de art.60 din legea asigurării cu pensie a militarilor, a persoanelor din corpul de comandă, din trupele organelor Afacerilor Interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri contravine articolelor 46, 47 coroborate cu art. 16 din constituție. Prin urmare, Curtea a declarat neconstituțional acest articol."

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.